Westra Engineering har følgende godkjenninger:

Sentralt godkjent foretak for ansvarsrett etter plan- og bygningsloven

Godkjenningsbevis 18.02.2021(1)