Hva kan Westra Engineering tilby:

Westra Engineering AS  er en serviceinnstilt og fleksibel rådgiver innenfor bygg-relatert industri, som tar hånd om hele RIB-prosjekteringsforløpet fra idé til ferdig tegningsunderlag med tilhørende beregninger. Vi kan bistå med:

  • Prosjektledelse / Prosjekteringsledelse
  • RIB Prosjektering i tiltaksklasse 3
  • Studier
  • Uavhengig Kontroll i tiltaksklasse 2
  • Byggeledelse / Byggherreombud
  • Fabrikasjons oppfølging av offshore relaterte strukturer
  • Beregninger ifb med offshore installasjoner- Løft, rør-legging, sjøsikring med mer.

 

Prosjektledelse / Prosjekteringsledelse:

Westra Engineering tilbyr prosjektledelse av byggeprosjekter og prosjekteringsledelse av prosjekteringsgruppe i forbindelse med byggeprosjekter.

 

Rådgivende ingeniør i byggeteknikk,(RIB):

Westra Engineering leverer rådgivende ingeniørtjenester innenfor byggeteknikk (RIB):

Westra Engineering  optimaliserer  hovedbæresystem basert på antall etasjer og spenn, og vi sjekker likevekt og global stabilitet. Vi utfører valg av fundamenterings løsninger basert på geoteknikers rapport, og  samarbeider med, og legger til rette for, arkitekt og andre tekniske disipliner gjennom hele prosessen. Vi designer  sekundære søyler og bjelker for å etterkomme ønsker og behov. Vi prosjekterer løsninger i plasstøpt eller prefabrikkert betong, stål og tre, og innehar også kompetanse innenfor bruk av massivtre.

Westra Engineering  legger stor vekt på sunne økonomiske, miljøtilpassede og kortreiste løsninger. Dette gjøres blant annet gjennom riktig materialvalg, og mest mulig optimaliserte dimensjoner.   Westra Engineering utfører alle beregninger ihht Eurocode og relevante tekniske forskrifter.

 

Studier relatert til forprosjekt:

Westra Engineering bistår i forprosjekt /studiefase. Vi hjelper også med valg av entreprisemodell,  hjelp til utforming av konkurranse grunnlag og beskrivelser samt kontrahering av entreprenør.

 

Uavhengig kontroll:

Westra Engineering utfører uavhengig kontroll av prosjektering  av konstruksjonssikkerhet .

Westra Engineering utfører også uavhengig kontroll av utførelse  av konstruksjonssikkerhet .

 

Byggeledelse og Byggherreombud:

Westra Engineering utfører byggeledelse på nybygg og ved rehabiliteringer. Kan også påta seg rolle som koordinator for prosjektering (KP) og koordinator for utførelse (KU)

 

Strukturberegning av offshore installasjoner ihht Norsok og DNV standarer:

Westra Engineering utfører beregninger ihht Norsok og DNV relatert til offshore operasjoner:

 

Fabrikasjons oppfølging av Offshore Installasjoner:

Westra Engineering utfører fabrikkasjonsoppfølging av offshore moduler og andre offshore relaterte installasjoner.

 

Nyttige Lenker: