Om Westra Engineering:

Westra Engineering AS er et rådgiver firma innen byggrelatert industri. Westra Engineering AS ble startet i April 1997 av meg selv, og kontoret ligger i Sandvika i Bærum utenfor Oslo.   Westra Engineering AS er medlem av Rådgivende Ingeniørers forening – RIF

Westra Engineering  utfører oppdrag innen landbasert og offshore relatert industri og prosjekterer bygg i plasstøpt og prefabrikkert betong, stål og tre. Vi har også kompetanse innenfor bygging med massivtre.

Westra Engineering består av meg selv (bildet under) samt andre innleide konsulenter.  Westra Engineering har i denne sammenheng samarbeidsavtale med Bockeli Bygg AS.

Ansatte:

Jørn Wenger